A FA ÉS AZ ÉLETFA SZIMBOLIKÁJA

(Rövid áttekintés)

 

Minden növényi ábrázolás közül az életfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű.

Utal életre és halálra, az örök fejlődésre és növekedésre, a folytonos megújulásra.

A mélylélektan a gyökér, törzs, korona hármasát a ösztön-én, én, felettes-én kifejeződéseként értelmezi.

A Fa általánosságban az életerő, az élet, a regeneráció, az öröklét, a fejlődés, az ember, a Szent Tudás szimbóluma.

A lét örök körforgásában a fa az összekötő az anyagi és szellemi minőség, a föld és az ég, a horizontális és a vertikális dimenzió között.

 

 

 

Lélektani megközelítésből a fa a személyiség tükörképe, fejlődésének szimbóluma.(C. G. Jung).

Az égig érő fát „lélekfának” is nevezik a folklórban. Az alvilágban, a tudattalanban, az ősmúltban gyökeredzik, törzse a személyes életút, lombkoronája a tudat területét idézi meg. Ágai legtöbbször az ég hét rétegén mennek át .

Terápiás szempontból az évkörrel való kapcsolat rejlik benne.

Megmutatja a személyiség fejlődését, az „itt és most” állapotot, a múltat, jövőt, társas kapcsolatokat, az életutat.

  

A FŐ SZIMBOLIKUS JELLEMZŐK:

 

MEGJELENÍTÉSI FORMÁI:

 

”ISTENFA” (a magyar néphagyományban) 

„VILÁGFA”(sámán kultúra)

 

A világfa vagy tetejetlen fa nem más, mint a Minden, maga a Világmindenség.

A magyar népmesék motívuma az égigérő tetejetlen fa, melynek törzsén egy házban él a hold anyja és a hold, ugyancsak egy házban a nap anyja és a nap, vagyis a fény és a sötétség, a Nap, mint a kiáradó erő, a Hold, mint a befogadó erő.

 

 

 

Összeköti az alsó- a középső és a felső világokat:

 

Az alsó világ a hüllők, kígyók, csúszómászók birodalma, a gyökérzet alatt található - a sötétség
A középső világban - a fa törzsén - az állatok, madarak, lovak, szarvasok, emberek, helyek ( a lélekvilág) látható
A felső világban - a szellemvilág jelenik meg.

 

A Világfa, mint „ÉGIG ÉRŐ FA”, vagy „TETEJETLEN FA”, csak nálunk, a magyar népmesékben található.

A három szinten kívül hét fokra is fel van osztva. Ennek oka, hogy valaha a sámánok a Világfát gyakorta nevezték sámánlétrának, amin fel kell mászni ahhoz, hogy valódi révülő váljék valakiből. Ez azt jelentette, hogy a sámántanoncnak be kellett járnia a Tetejetlen Fa mind a három szintjét, felfelé lépkedve a hét fokon, míg végül Arany Atyácska elé nem ért, hogy megkapja felavató kitüntetését és valódi sámán váljék belőle. (és egyre közelebb kerüljön Istenhez)-Az élet győzelme a halál felett!

 A Világfa hét foka hét lépés - a sámántanonc hét esztendő tanulás, révülés alatt válhat beavatottá!

 

”KIRÁLY FÁJA”-Attila fája, Rákóczi fája

”ÉLETFA”

Az újjászületés szimbóluma. Megmutatja a Világ rendjét, melyet Isten éltet. (halálmentes,örök élet)

 

Az életfa ábrázolások szimbolikájában az ágak, a levelek száma mindig páratlan,mert csak a páratlan számoknak van közepe és a középnek itt fontos szerep jut.Az életfa tövénél gyakran ott láthatjuk az összecsavarodott kígyót. (a kundalini energiát)

Ha a kígyó akarata teljesül, akkor a Világfa a jó-és rossz tudásának fája lesz. Ha a tiszta megváltó akarat jut érvényre, akkor az örökélet fájává alakul vissza.

A legegyszerűbb életfa ábrázolás: virág cserépben. Az életfa két oldalán gyakran megjelenik a Nap és a Hold képe. (tudat-tudatalatti, férfi-női minőség)

 

Régen a gyermek születésekor fát ültettek a kertben, fiúnak körtefát, lánynak almafát. Ez végigkísérte az ember életét, jelezte az esetleges betegségek közeledtét, ide a fa tövébe temették az elhunytat.A FA ÉS AZ ÉLETFA SZIMBOLIKÁJA

 

 

 

Találatok: 4941